DFAK / Gjeni mbështetje

Ja lista e organizatave që ofrojnë mbështetje të llojeve të ndryshme. Klikoni mbi secilën organizatë për t'i parë informacionet e plota në lidhje me shërbimet e tyre dhe si t'i kontaktoni ato.


Deflect

Ueb-faqja: https://www.deflect.ca

Deflect është një shërbim falas i sigurisë në internet që e mbron shoqërinë civile dhe
grupet e të drejtave të njeriut nga sulmet digjitale.


Digital Defenders Partnership

Ueb-faqja: https://www.digitaldefenders.org

Qëllimi i Digital Defenders Partnership (DDP) është të mbrojë dhe avancojë lirinë e internetit, dhe ta mbajë internetin të lirë nga kërcënimet në zhvillim, posaçërisht në mjedise shtypëse. Ne koordinojmë mbështetjen urgjente për individë dhe organizata siç janë mbrojtësit e të drejtave të njeriut, gazetarët, aktivistët e shoqërisë civile dhe bloguesit. Ne kemi një qasje të përqendruar te njerëzit, duke u fokusuar në vlerat tona thelbësore të transparencës, të drejtave të njeriut, përfshirjes dhe diversitetit, barazisë, konfidencialitetit dhe lirisë. DDP u formua në vitin 2012 nga Freedom Online Coalition (FOC).

DDP ka tre lloje të ndryshme të financimit që adresojnë situata urgjente emergjente, si dhe grante afatgjata të përqendruara në ngritjen e kapaciteteve brenda një organizate. Për më tepër, ne koordinojmë Bursën për integritet digjital (Fellowship Digital Integrity), ku organizatat marrin trajnime të personalizuara për sigurinë digjitale dhe privatësinë, dhe një program të Rrjetit për Reagim të Shpejtë.
Greenhost

Ueb-faqja: https://greenhost.net

Greenhost ofron shërbime të TI-së me një qasje etike dhe të qëndrueshme. Ofertat tona të shërbimit përfshijnë web-hosting, shërbime në re (cloud) dhe ofertat e fuqishme të specializuara për sigurinë e informacionit. Duke bashkëpunuar me organizatat kulturore dhe pionierët teknikë, ne përpiqemi t'u japim përdoruesve tanë mundësitë e plota të Internetit duke mbrojtur në të njëjtën kohë privatësinë e tyre. Ne jemi të përfshirë në mënyrë aktive në zhvillimin e kodit me burim të hapur, dhe marrim pjesë në projekte të ndryshme në fushat e teknologjisë, gazetarisë, kulturës, arsimit, qëndrueshmërisë dhe lirisë së internetit.

Shpalos informacionin


Qurium Media Foundation

Ueb-faqja: https://www.qurium.org

Qurium Media Foundation është një ofrues i zgjidhjeve të sigurisë për media të pavarura, organizata për të drejtat e njeriut, gazetarë hulumtues dhe aktivistë. Qurium ofron një portofol të zgjidhjeve profesionale, të personalizuara dhe të sigurta me mbështetje personale për organizatat dhe individët në rrezik, që përfshin:

  • Hosting i sigurt me zbutjen e rrezikut nga DDoS për ueb-faqet në rrezik
  • Mbështetje me reagim të shpejtë për organizatat dhe individët nën kërcënim të menjëhershëm
  • Auditime të sigurisë të shërbimeve në internet dhe të aplikacioneve për celular
  • Zgjidhja e problemit të ueb-faqeve të bllokuara në internet
  • Hetime ligjore të sulmeve digjitale, aplikacioneve mashtruese, malware-it shënjestrues dhe dezinformimit

Shpalos informacionin